آموزشگاه موسیقی دامور

مقالات

انواع سازها

انواع سازها( Type Of lnstruments) انواع سازها و دسته بندی آنها را در این مقاله کامل توضیح می دهیم: فهرستی از نواع سازهای موسیقی جهان

سازهای ایرانی
مقالات

سازهای ایرانی

معرفی سازهای ایرانی سازهای ایرانی و انواع آن، در این مقاله قصد داریم پرکاربردترین سازهای ایرانی را به اختصارتوضیح دهیم : ساز هر کشور، قصه

اخبار آموزشگاه

دومین فراخوان کر نوجوانان دامور

دومین فراخوان کر نوجوانان دامور بشرح ذیل اعلام می گردد: سنین 8 تا 16 سال تشخیص نت ها آشنایی با ریتم قبولی در آزمون ورودی