آموزشگاه موسیقی دامور

دومین فراخوان کر نوجوانان دامور بشرح ذیل اعلام می گردد:

  • سنین 8 تا 16 سال
  • تشخیص نت ها
  • آشنایی با ریتم
  • قبولی در آزمون ورودی

متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس آموزشگاه موسیقی دامور تماس حاصل نمایند.

44979932-44979934

>