آموزشگاه موسیقی دامور

کنسرت آموزشی اسفندماه 1401 - فرهنگسرای نیاوران

کنسرت آموزشی آبان 1398 - فرهنگسرای نیاوران

کنسرت بزرگ آموزشی دی ماه 1397 - فرهنگسرای نیاوران

کنسرت هنرجویان برگزیده 1395 - آکادمی موسیقی دامور