انواع سازها

انواع سازها( Type Of lnstruments) انواع سازها و دسته بندی آنها را در این مقاله کامل توضیح می دهیم: فهرستی از نواع سازهای موسیقی جهان عبارتند از : ١.سازهای زهی ٢. سازهای بادی ٣.سازهای کوبه ای ۴.سازهای صفحه کلید دار(شستی دار) ۵. سازهای الکترونیک 1_ سازهای زهی : دسته ای از سازها هستند که در […]

انواع سازها بیشتر بخوانید »